Valná hromada SK Salix Grymov

Ve středu 15. února se konala za přítomnosti všech řádných členů Valná hromada našeho sportovního klubu. Petr Kučera (předseda) ve své zprávě o činnosti v roce 2011, mimo jiné poukázal na velmi dobré výsledky našich závodníků, kteří se zúčastnili přes šedesáti závodů. Na těchto závodech získali 22 prvních 26 druhých a 8 třetích míst. Uspořádali jsme tři běžecké závody, dětský den a turnaj ve stolním tenisu. Celkově se těchto akcí zúčastnilo přes 350 sportovců a dětí. Předseda zároveň poděkoval všem členům za odvedenou práci při organizaci na jednotlivých akcích. Valná hromada zvolila jako předsedu opět Petra Kučeru.